• ĐIỂM Vàng 365

  • ĐIỂM KỶ LUẬT thép

  • BXH CỐNG HIẾN

  • BXH CHUYỂN HÓA

  • BXH TỪ ÁI

  • BXH Hào PhónG

  • 2022

  • .....

  • ...

  • ...

Chiến Binh

phạm huyền

1100
điểm vàng

Chiến Binh 

duy dũng

1200
ĐIỂM VÀNG

Chiến Binh

tuyết ngân

1050
điểm vàng

THỨ HẠNG

ĐIỂM VÀNG 

thành tích thi đấu

BỘ SƯU TẬP THÀNH TÍCH

top 01

Chiến Binh 

duy dũng

1200

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

top 02

Chiến Binh 

phạm huyền

1100

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

top 03

Chiến Binh 

tuyết ngân

1050

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

04

Chiến Binh 

Hương Kaori

950

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

05

Chiến Binh 

đình khánh

880

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

06

Chiến Binh 

đình khánh

750

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

07

Chiến Binh 

đình khánh

700

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

08

Chiến Binh 

thiện khôi

570

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

09

Chiến Binh 

trần dũng

500

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật

10

Chiến Binh 

hiền lagom

440

số trận đã đấu:

...

số trận thắng:

...

số trận hòa:

...

số trận thua:

...

huy hiệu nổi bật

tước hiệu nổi bật