PLATFORM

CORPORATION

TẦM NHÌN

Trở thành công ty Top đầu trong việc huấn luyện và rèn luyện kỷ luật bản thân thực chiến thông qua game, thử thách & giải đấu. 

SỨ MỆNH

Giúp cho 100.000 người  tạo ra sự Chuyển Hóa & Thay Đổi Bền Vững Bên Trong từ những HÀNH ĐỘNG KỶ LUẬT MỖI NGÀY

GIÁ TRỊ

TÂM – TÍN – TRÍ – NHÂN. Giá trị cốt lõi này là nền tảng chuẩn mực cho từng thành viên của PCORP hướng đến, trau dồi và rèn luyện.

VỀ CHÚNG TÔI

PLATFORM CORPORATION

Tiền thân của PCORP hiện tại là 365 Days Change Your Life, được thành lập từ Tháng 12/2018.

Đến nay, chúng tôi đã có gần 4 năm trong việc Huấn Luyện chuyển hóa sức mạnh từ bên trong thông qua rèn luyện KỶ LUẬT BẢN THÂN MỖI NGÀY để tạo ra sự thay đổi bền vững và lâu dài.

Chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên thực hiện ý tưởng Game hóa việc rèn luyện kỷ luật trở thành những cuộc chơi, những thử thách, những giải đấu hấp dẫn và thách thức để người chơi có thể vượt qua giới hạn của chính mình.

PCORP là 1 Hệ sinh thái giá trị này gồm có nhiều giải pháp: Platform Education, Platform Partner, Platform Software, Platform Master, Platform Kid…

HỆ SINH THÁI

Chương trình huấn luyện KỶ LUẬT BẢN THÂN, tạo ra sự chuyển hóa và thay đổi bền vững trên nền tảng của 3 gốc: Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực.

Cung cấp các chương trình đào tạo, các khóa học về phát triển con người theo chiều sâu trên góc nhìn phật giáo, mang đến tư duy nền tảng cho rèn luyện.

Cung cấp các giải pháp công nghệ để hỗ trợ cho chương trình rèn luyện, mang đến trải nghiệm tốt hơn và sự chuyển hóa sâu sắc hơn cho học viên.

Chương trình đối tác, xây dựng, đào tạo và huấn luyện để tạo ra những đội ngũ nhân sự kế thừa cùng phát triển dự án và cùng tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Cung cấp các dịch vụ về tư vấn, chương trình huấn luyện Kỷ Luật Bản Thân, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc cho các các tổ chức & doanh nghiệp

Xuất bản Sách và Các ấn phẩm truyền thông liên quan đến chủ đề rèn luyện kỷ luật, những câu chuyện thành công trên hành trình thay đổi.

Chương trình huấn luyện KỶ LUẬT BẢN THÂN, tạo ra sự chuyển hóa và thay đổi bền vững trên nền tảng của 3 gốc: Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực.

Cung cấp các chương trình đào tạo, các khóa học về phát triển con người theo chiều sâu trên góc nhìn phật giáo, mang đến tư duy nền tảng cho rèn luyện.

Cung cấp các giải pháp công nghệ để hỗ trợ cho chương trình rèn luyện, mang đến trải nghiệm tốt hơn và sự chuyển hóa sâu sắc hơn cho học viên.

Cung cấp các dịch vụ về tư vấn, chương trình huấn luyện Kỷ Luật Bản Thân, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc cho các các tổ chức & doanh nghiệp

Chương trình đối tác, xây dựng, đào tạo và huấn luyện để tạo ra những đội ngũ nhân sự kế thừa cùng phát triển dự án và cùng tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Xuất bản Sách và Các ấn phẩm truyền thông liên quan đến chủ đề rèn luyện kỷ luật, những câu chuyện thành công trên hành trình thay đổi.

NHỮNG CON SỐ

Customers served!0Năm Kinh NghiệmCustomers served!0Giờ Huấn LuyệnCustomers served!0Chương Trình Huấn LuyệnCustomers served!0Người Tham Gia Rèn Luyện

 CHIẾN BINH CHUYỂN HÓA

PHẠM DUY THÔNG

 CHIẾN BINH CỐNG HIẾN

PHẠM TRUNG ĐỨC

 CHIẾN BINH KỶ LUẬT THÉP

NGUYỄN CƯỜNG

NHÀ VÔ ĐỊCH

 (Do Các Bô Lão Bình Chọn)

 CHIẾN BINH NỮ XUẤT SẮC

LÊ QUỲNH

 CHIẾN BINH NHÍ XUẤT SẮC

NGUYỄN THIỆN KHÔI

 CHIẾN BINH HÀO PHÓNG 

HIỀN LAGOM