PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG

SHOP QUÀ TẶNG 365

CHÚ Ý: Giao diện chưa hỗ trợ trên màn hình ĐIỆN THOẠI dọc
Bạn xoay ngang màn hình để xem được đầy đủ thông tin nhé!

VẬT PHẨM QUÀ TẶNG 365

VẬT PHẨM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

1.1. 01 Tập Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân (Bộ 1 - 6)

TRỊ GIÁ: 
10.000 VND

ĐIỂM VÀNG:   10 ĐIỂM

1.2. Full 1 Bộ Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân (Bộ 1 - 6)

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

200 ĐIỂM

1.3. 1 Quyển Trong Bộ Sách SỐNG TỬ TẾ

TRỊ GIÁ: 
20.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

20 ĐIỂM

1.4. Trọn 01 Bộ sách SỐNG TỬ TẾ

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

200 ĐIỂM

1.5 Bộ Thẻ Nhân Quả - Luyện Tư Duy

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

200 ĐIỂM

1.6. Combo Sách Truyện Cánh Nhỏ

TRỊ GIÁ: 
300.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

300 ĐIỂM

1.7. Sách Hiểu Về Trái Tim - Minh Niệm

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

200 ĐIỂM

1.8. Loa Pháp Thoại Nuôi Dương Tâm Hồn

TRỊ GIÁ: 
500.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

500 ĐIỂM

7 chiến lược thịnh vượng & HP

TRỊ GIÁ: 
100.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

100 ĐIỂM

Triết Lý Cuộc Đời

TRỊ GIÁ: 
70.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

70 ĐIỂM

Chìa Khóa Thành Công

TRỊ GIÁ: 
70.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

70 ĐIỂM

Mảnh Ghép Cuộc Đời

TRỊ GIÁ: 
70.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

70 ĐIỂM

VẬT PHẨM THỜI TRANG 365

ÁO KHOÁC CHIẾN BINH 365 (Màu Trắng)

TRỊ GIÁ: 
500.000 VND

ĐIỂM VÀNG:  500 ĐIỂM

ÁO KHOÁC CHIẾN BINH 365 (Màu Đen)

TRỊ GIÁ: 
500.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

500 ĐIỂM

ÁO CỘC CHIẾN BINH 365 (Màu Trắng)

TRỊ GIÁ: 
450.000 VND

ĐIỂM VÀNG:  450 ĐIỂM

ÁO CỘC CHIẾN BINH 365 (Màu Đen)

TRỊ GIÁ: 
450.000 VND

ĐIỂM VÀNG: 

450 ĐIỂM

Mũ CHIẾN BINH 365 (Màu Đen)

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG:   200 ĐIỂM

MŨ CHIẾN BINH 365 (Màu Trắng)

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG: 

200 ĐIỂM

HỘP ĐỰNG QUÀ 365

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG:   200 ĐIỂM

 BỘ CỐC CHIẾN BINH 365

TRỊ GIÁ: 
450.000 VND

ĐIỂM VÀNG:  450 ĐIỂM

SỔ TAY 365

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG:  200 ĐIỂM

LỊCH ĐỂ BÀN 365

TRỊ GIÁ: 
200.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

200 ĐIỂM

COMBO SỔ TAY & BÚT & LỊCH

TRỊ GIÁ: 
500.000 VND

ĐIỂM VÀNG:  500 ĐIỂM

USB 365

TRỊ GIÁ: 
450.000 VND

ĐIỂM VÀNG:

450 ĐIỂM

 TRANG BỊ TÍCH LŨY ĐIỂM VÀNG

Tước hiệu sẽ Hiển Thị Trên Bảng Vinh Danh.
Khi trang bị Tước Hiệu, Với Mỗi Thử Thách 365 Bạn Tham Dự Bạn sẽ được nhận thêm % Điểm Vàng 365 tương ứng với Tước Hiệu đó.

Tước Hiệu 

Tăng thêm 5% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Tước Hiệu 

Tăng thêm 10% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Tước Hiệu 

Tăng thêm 10% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Tước Hiệu 

Tăng thêm 15% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Tước Hiệu 

Tăng thêm 15% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Tước Hiệu 

Tăng thêm 15% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Tước Hiệu 

Tăng thêm 20% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Tước Hiệu 

Tăng thêm 20% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Tước Hiệu 

Tăng thêm 20% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

 HUY HIỆU ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN

HUY HIỆU sẽ Hiển Thị Trên Bảng Vinh Danh.
Khi trang bị Tước Hiệu, Với Mỗi Thử Thách 365 Bạn Tham Dự Bạn sẽ được nhận thêm % Điểm Vàng 365 tương ứng với Tước Hiệu đó. 

Huy Hiệu: LEVEL 1

Thêm 10% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Huy Hiệu: LEVEL 2

Thêm 10% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Huy Hiệu: LEVEL 3

Thêm 10% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Huy Hiệu: LEVEL 4

Thêm 10% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Huy Hiệu: LEVEL 5

Thêm 15% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Huy Hiệu: LEVEL 6

Thêm 20% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Huy Hiệu: LEVEL 7

Thêm 20% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

Huy Hiệu: LEVEL 8

Thêm 20% Điểm Vàng 365

ĐIỂM VÀNG 365: 1.000 ĐIỂM

CÁC KHÓA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Khóa Học
Lộ trình định hướng cuộc đời

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Khóa Học:
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Tước Hiệu:
Xây Dựng Ảnh Hưởng & Định Vị Bản Thân Với Kỷ Luật BT

ĐIỂM VÀNG 365: 12.000 ĐIỂM

Tước Hiệu:

Tôi Đã Tạo Ra 10 Tỷ VND Từ Kỷ Luật BT Như Thế Nào?

ĐIỂM VÀNG 365: 15.000 ĐIỂM

Khóa Học
ĐÁNH BAY SỰ TRÌ HOÃN VÀ NHỮNG THÓI QUEN TIÊU CỰC

ĐIỂM VÀNG 365: 5.000 ĐIỂM

Khóa Học:
Con Đường Chuyển Hóa Kỷ Luật Thành Bản Năng Vô Thức

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Tước Hiệu:
Bí Kíp Thuyết Trình Zero Đến Hero CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

ĐIỂM VÀNG 365: 5.000 ĐIỂM

Tước Hiệu:

Phương Pháp Đọc Sách & Chuyển Hóa THEO CHIỀU SÂU

ĐIỂM VÀNG 365: 5.000 ĐIỂM

ỨNG DỤNG KỶ LUẬT TRONG CÔNG VIỆC

Khóa Học

NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC VỚI OKRS

ĐIỂM VÀNG 365: 5.000 ĐIỂM

Khóa Học:
XÂY DỰNG HỆ THÔNG ĐO LƯỜNG &  HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Khóa Học: 
XÂY DỰNG HỆ THÔNG ĐO LƯỜNG & PHÂN TÍCH, BÁO CÁO KỶ LUẬT BT

ĐIỂM VÀNG 365: 15.000 ĐIỂM

Dịch Vụ:  DONE WITH YOU

hệ thống đo lường & nâng cao hiệu suất công việc

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

CÁC KHÓA HỌC VỀ KINH DOANH/MARKETING

Khóa Học
LẬP KẾ HOẠCH MARKETING TRÊN 1

TRANG GIẤY

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Khóa Học: 
17 TƯ DUY BẮT BUỘC PHẢI CÓ ĐỂ TRỞ THÀNH 1 SUPPER MARKETER

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Khóa Học: 
CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA TỪ CON SỐ 0

ĐIỂM VÀNG 365: 25.000 ĐIỂM

Khóa Học:  

TƯ DUY & KỸ NĂNG BÁN SẢN PHẨM GIÁ CAO (TỪ 5000$ TRỞ LÊN)

ĐIỂM VÀNG 365: 25.0000 ĐIỂM

Khóa Học

MASTERING FOUNDATION
(LÀM CHỦ NỀN TẢNG KINH DOANH)

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Khóa Học:
XÂY DỰNG CÔNG VIỆC KINH DOANH THÔNG TIN TỪ CON SỐ 0

ĐIỂM VÀNG 365: 15.000 ĐIỂM

Khóa Học: 
THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG.

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Khóa Học:  

OFFER - SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÀO HÀNG KHÓ CƯỠNG

ĐIỂM VÀNG 365: 15.000 ĐIỂM

Khóa Học

COPYWRITING - BIẾN ĐIỀU TẦM THƯỜNG TRỞ NÊN PHI THƯỜNG

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Khóa Học:
TƯ DUY THIẾT KẾ THEO GÓC NHÌN CỦA MARKETING

ĐIỂM VÀNG 365: 5.000 ĐIỂM

Khóa Học: 
MARKETING AUTOMATION
TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

Khóa Học:  

VIDEO MARKETING -
CHU DU TRONG TÂM TRÍ KHÁCH HÀNG

ĐIỂM VÀNG 365: 10.000 ĐIỂM

VẬT PHẨM GIÁ TRỊ CAO CỦA 365

2.5 HỆ THỐNG PHÂN TÍCH, ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VỀ KỶ LUẬT 

TRỊ GIÁ: 12.000.000 VND

2.5 HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

TRỊ GIÁ: 12.000.000 VND

1.1 LỘ TRÌNH RÈN LUYỆN CỦA 365 (1 NĂM) PHIÊN BẢN 3.0

Một lộ trình rèn luyện và phát triển bản thân rõ ràng chính là chìa khóa quan trọng đầu tiên giúp bạn thành công trên con đường này. 

365 tự hào là nơi duy nhất có thể cho bạn 1 lộ trình rèn luyện rõ ràng được đúc kết ttừ trải nghiệm thực tế bởi những người làm thật.

 1. 1
  Gói Rèn Luyện Câp Độ Warrior (Level: 1, 2, 3)
 2. 2
  Gói Rèn Luyện Câp Độ Challenger (Level 4, 5, 6)
 3. 3
  Gói Rèn Luyện Cấp Độ Expert ( Level 7, 8)
 4. 4
  Gói Rèn Luyện Cấp Độ Master ( Level 9, 10)
 5. 5
  Gói Rèn Luyện Cấp Độ Grand Master ( Level 11, 12)

TRỊ GIÁ: 12.000.000 VND

1.2 COACHING CÙNG CHUYÊN GIA 365 (1 NĂM)

"Bạn chỉ thay đổi được khi bạn nhận thức được về nó." Một con đường bạn chưa bao giờ đi qua thì sẽ có vô số vấn đề mà bạn không nhận thức được. Đó là một trơng những trở ngại khiến bạn thất bại.

Một người dẫn đường sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều năm cuộc đời trên con đường bạn muốn chinh phục.

Chúng tôi là những người làm thật, chúng tôi đang sống với KỶ LUẬT mỗi ngày. Bạn có thể yên tâm người dẫn đường của bạn ko phải là mấy chuyên gia chém gió. 

 1. 1
   COACH - LÊ THIÊN CÔNG 

TRỊ GIÁ: 215.000.000 VND

1.3 THAM GIA CÁC GIẢI ĐẤU VỀ KỶ LUẬT BẢN THÂN (1 Năm)

Biến Kỷ Luật trở thành 1 cuộc chơi đầy hấp dẫn để rèn luyện mình, thoát khỏi quá trình Kỷ luật tẻ nhạt, nhàm chán và mệt mỏi.

365 Tự Hào Là Nơi Đầu Tiên và duy nhất hiện tại Game Hóa được kỷ luật, khiến nó trở nên thú vị hơn, thách thức bản thân hơn trong việc vượt qua giới hạn của mình mà không làm mất đi bản chất của nó.

 1. 1
  Challenger #01: Mảnh Ghép Cuối Cùng 
 2. 2
  Challenger #02: Vượt Đỉnh Thanh Vân
 3. 3
  Challenger #03: Mật Mã Kho Báu
 4. 4
  Challenger #04: Bản Khế Ước Linh Hồn
 5. 5
  Challenger #05: Công Thành Chiến

TRỊ GIÁ: 10.000.000 VND

LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Hotline: 0966 627 620

Mail: Info@Pcorp.vn

Facebook: 365 Days Change your life

COPYRIGHT @ 365 DAYS CHANGE YOUR LIFE