CHÚ Ý: Giao diện chưa hỗ trợ trên màn hình ĐIỆN THOẠI dọc
Bạn xoay ngang màn hình để xem được đầy đủ thông tin nhé!

 CHIẾN BINH CHUYỂN HÓA

PHẠM DUY THÔNG

 CHIẾN BINH CỐNG HIẾN

PHẠM TRUNG ĐỨC

 CHIẾN BINH KỶ LUẬT THÉP

NGUYỄN CƯỜNG

NHÀ VÔ ĐỊCH

(Tính trong 3 Năm Đầu, Do Các Bô Lão Đánh Giá)

 CHIẾN BINH NỮ XUẤT SẮC

LÊ QUỲNH

 CHIẾN BINH NHÍ XUẤT SẮC

NGUYỄN THIỆN KHÔI

 CHIẾN BINH HÀO PHÓNG CHO ĐI

HIỀN LAGOM

NHÀ VÔ ĐỊCH

(Tính trong 3 Năm Đầu, Do Các Bô Lão Đánh Giá)

 CHIẾN BINH CHUYỂN HÓA

PHẠM DUY THÔNG

 CHIẾN BINH CỐNG HIẾN

PHẠM TRUNG ĐỨC

 CHIẾN BINH KỶ LUẬT THÉP

NGUYỄN CƯỜNG

 CHIẾN BINH NỮ XUẤT SẮC

LÊ QUỲNH

 CHIẾN BINH NHÍ XUẤT SẮC

NGUYỄN THIỆN KHÔI

 CHIẾN BINH HÀO PHÓNG 

HIỀN LAGOM

CHIẾN BINH ĐẠT CẤP ĐỘ LEGEND

(Những chiến binh Đã Vượt qua cột mốc 1 năm kỷ luật bản thân mỗi ngày)

Chiến Binh 

duy thông 

Chiến Binh 

phan tuấn

Chiến Binh 

lê thiên công

Chiến Binh 

nguyễn tài

Chiến Binh 

nguyễn cường

Chiến Binh 

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Chiến Binh 

minh huệ

Chiến Binh 

phúc búa

Chiến Binh 

phạm trung đức

Chiến Binh 

kiều trang

Chiến Binh 

kiều thúy

Chiến Binh 

nguyễn đại

Chiến Binh 

LÊ QUỲNH

Chiến Binh 

DUY DŨNG

Chiến Binh 

nguyễn viết mạnh

Chiến Binh 

TRẦN ĐÌNH KHÁNH 

Chiến Binh 

LÊ THANH QUÝ

Chiến Binh 

HƯƠNG KAORI

Chiến Binh 

HỒNG PHÁT